Šťastný nový rok 2024

Milí Naši priaznivci, hýbatelia, kamaráti, ďakujeme Vám za všetku podporu, stretnutia, rozhovory na lekciách aj v kaviarni centra Labyrint za rok 2023. Veru, bol pre nás plný zmien a náročných rozhodnutí, ktoré sa nám podarili zvládnuť aj vďaka Vám.

Do nového roka želáme ľahkosť kroku, radosť so zázračných okamihov prítomnosti a silu pri prekonávaní ťažkostí.