2% PRE LABYRINT

Milí naši členovia, priatelia a podporovatelia,

naše občianske združenie Tanečné divadlo Alternatív je zaregistrované medzi príjemcami 2% z odvedených daní z príjmov za rok 2022 a tak nás môžete podporiť aj touto formou. Finančné prostriedky budú použité na prevádzkové náklady nášho Centra Labyrint, ktoré je priestorom pre pravidelné pohybové a tanečné aktivity, stretnutia, workshopy i predstavenia pre všetky vekové kategórie od bábätiek až po seniorov. Centrum prevádzkujeme už 20. rok aj vďaka vašej podpore.

Ďakujeme.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Tanečné divadlo Alternatív
IČO: 37799509

Tlačivá na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

Vyhlasenie2023

Potvrdenie

Viac informácií ako poukázať 2% nájdete na:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/