Milí členovia a priatelia,
aj tento rok je naše združenie zaregistrované medzi príjemcami 2% z odvedených daní, preto sa opäť obraciame na Vás. Ak máte možnosť venovať nám Vaše 2%, budeme veľmi radi. Vaše peniaze budú použité na rozvoj činností nášho združenia.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:
Obchodné meno (Názov): Tanečné divadlo Alternatív
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37799509
Sídlo: 01001 Žilina, Bajzova 16/18

Viac informácií ako poukázať 2% nájdete na:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Nové povinné tlačivá pre zamestnancov na stiahnutie:

Vyhlasenie_TDA

Potvrdenie o zaplatení dane