Kurzy Babyfit pre deti od 6 – 36 mesiacov

Cvičenie Babyfit je  zamerané na správny psychomotorický vývoj dieťaťa pre rodičov s deťmi od 6 mesiacov do 3 rokov.

Cvičenie formou hry podporuje:

  • Správny psychomotorický vývoj dieťaťa
  • Vzťah medzi rodičom a dieťaťom
  • Kontakt medzi deťmi navzájom
  • Výmenu skúseností a poznatkov medzi rodičmi
  • Precvičovanie jemnej motoriky, aj motoriky veľkých pohybov
  • Rytmiku detí (riekanky, pesničky, hudba)

Na našich hodinách cvičíme s deťmi na podložkách, na fitloptách, tancujeme na reprodukovanú hudbu. Cvičenie zároveň ukazuje rodičom možnosti ako podporovať dieťa vo vývoji a ponúka podnety na spoločné hry.

Priebeh kurzu

Cvičenie prebieha formou  kurzu (8 hodín) – 1 x týždenne, v doobedných hodinách.
Deti cvičia v skupinách rozdelených podľa veku (od 6 – 36 mesiacov). Počet detí na hodine je max.10.
Kurzy otvárame 4 x do roka (september – november, november – január, február – apríl, apríl – jún).

Platba za kurz

Cena za kurz (8 hodín) je 60 €. Platba je možná na účet: Tatrabanka, číslo účtu: 2628535413/1100, IBAN: SK1611000000002628535413, variabilný symbol: rok, mesiac a deň narodenia dieťaťa, špecifický symbol: mesiac a rok začiatku kurzu, alebo je možnosť zaplatiť v hotovosti na prvej hodine na recepcii centra.

Galéria

Nové kurzy

Jesenné kurzy od 11. septembra 2023.
Prihlášky cez prihlasovací formulár nižšie.

 

Cena za kurz 60 €

8 hodín

Lektorky:

Anna Mamojková

e-mail: anka@tda.sk
tel.: 0905 393 551

Ela Pinziková

Martina Zurovac

Veronika Jedličková Beňová

Prihláška na kurz

Ak nedostanete potvrdzujúci e-mail do 7 dní, prosím, kontakujte nás na tel: 0905 393 551