Kurzy Babyfit pre deti od 5 – 36 mesiacov

Otvárame nové kurzy od 4.6.2024. Prihlasovanie je otvorené.

Cvičenie Babyfit je  zamerané na správny psychomotorický vývoj dieťaťa pre rodičov s deťmi od 6 mesiacov do 3 rokov.

Cvičenie formou hry podporuje:

  • Správny psychomotorický vývoj dieťaťa
  • Vzťah medzi rodičom a dieťaťom
  • Kontakt medzi deťmi navzájom
  • Výmenu skúseností a poznatkov medzi rodičmi
  • Precvičovanie jemnej motoriky, aj motoriky veľkých pohybov
  • Rytmiku detí (riekanky, pesničky, hudba)

Na našich hodinách cvičíme s deťmi na podložkách, na fitloptách, tancujeme na reprodukovanú hudbu. Cvičenie zároveň ukazuje rodičom možnosti ako podporovať dieťa vo vývoji a ponúka podnety na spoločné hry.

Priebeh kurzu

Cvičenie prebieha formou  kurzu (8 hodín) – 1 x týždenne, v doobedných hodinách.
Deti cvičia v skupinách rozdelených podľa veku (od 6 – 36 mesiacov). Počet detí na hodine je max.10.
Kurzy otvárame 4 x do roka (september – november, november – január, február – apríl, apríl – jún).

Platba za kurz

Cena za kurz (8 hodín) je 60 €. Platba je možná na účet: Tatrabanka, číslo účtu: 2628535413/1100, IBAN: SK1611000000002628535413, variabilný symbol: rok, mesiac a deň narodenia dieťaťa, špecifický symbol: mesiac a rok začiatku kurzu, alebo je možnosť zaplatiť v hotovosti na prvej hodine na recepcii centra.

Prihlasovanie na kurz

Prihlásenie na kurz je možné priamo kliknutím na vybranú skupinu podľa veku dieťaťa, v prípade nových záujemcov je potrebné vopred vypísať prihlášku.

Kurzy – rozpis skupín a linky na prihlasovanie:

Nové kurzy (4 hodiny)

UTOROK

ŠTVRTOK

Kurzy od 6.5.2024:

PONDELOK – lektorka Martina

UTOROK – lektorka Ela

STREDA – lektorka Veronika

ŠTVRTOK – lektorka Anka

PIATOK – lektorka Anka

Lektorky:

Anna Mamojková / e-mail: anka@tda.sk, tel.: 0905 393 551

Ela Pinzíková

Martina Zurovac

Veronika Jedličková Beňová

Galéria

Prihláška na kurz

Prihlášku vypíšte len v prípade, že  ste nový záujemca o kurz alebo máte záujem o skupiny v príprave.