Kurzy Babyfit pre deti od 6 – 36 mesiacov

Nové jarné kurzy začali od 26.2.2024.
Ešte sú v niektorých skupinách voľné miesta.

Prihlasovanie je možné priamo kliknutím na vybranú skupinu podľa veku dieťaťa, prípadne vypísaním prihlášky.

Cvičenie Babyfit je  zamerané na správny psychomotorický vývoj dieťaťa pre rodičov s deťmi od 6 mesiacov do 3 rokov.

Cvičenie formou hry podporuje:

  • Správny psychomotorický vývoj dieťaťa
  • Vzťah medzi rodičom a dieťaťom
  • Kontakt medzi deťmi navzájom
  • Výmenu skúseností a poznatkov medzi rodičmi
  • Precvičovanie jemnej motoriky, aj motoriky veľkých pohybov
  • Rytmiku detí (riekanky, pesničky, hudba)

Na našich hodinách cvičíme s deťmi na podložkách, na fitloptách, tancujeme na reprodukovanú hudbu. Cvičenie zároveň ukazuje rodičom možnosti ako podporovať dieťa vo vývoji a ponúka podnety na spoločné hry.

Priebeh kurzu

Cvičenie prebieha formou  kurzu (8 hodín) – 1 x týždenne, v doobedných hodinách.
Deti cvičia v skupinách rozdelených podľa veku (od 6 – 36 mesiacov). Počet detí na hodine je max.10.
Kurzy otvárame 4 x do roka (september – november, november – január, február – apríl, apríl – jún).

Platba za kurz

Cena za kurz (8 hodín) je 60 €. Platba je možná na účet: Tatrabanka, číslo účtu: 2628535413/1100, IBAN: SK1611000000002628535413, variabilný symbol: rok, mesiac a deň narodenia dieťaťa, špecifický symbol: mesiac a rok začiatku kurzu, alebo je možnosť zaplatiť v hotovosti na prvej hodine na recepcii centra.

Jarné kurzy – rozpis skupín a linky na prihlasovanie:

– pre prihlásenie do kurzu si vyberte skupinu a kliknite na ňu, otvorí sa vám okno na prihlásenie. Prihláste sa na celý kurz, do poznámky napíšte meno dieťaťa a dátum narodenia.

PONDELOK – lektorka Martina
9:30-10:30 – pre deti 13 – 16 mesiacov
10:30-11:30 – pre deti 16 – 20 mesiacov – skupina v príprave, ak máte záujem, vypíšte a odošlite prihlášku nižšie

UTOROK – lektorka Ela
9:30-10:30 – pre deti 1,5 – 2 roky
10:30-11:30 – pre deti 2 – 2,5 roka

STREDA – lektorka Veronika
9:30-10:30 – pre deti 15 – 18 mesiacov
10:30-11:30 – pre deti 2 – 3 roky

ŠTVRTOK – lektorka Anka
10:00-11:00 – pre deti 10 – 12 mesiacov
11:00-12:00 – pre deti 6 – 8 mesiacov – obsadený kurz (prebiehajúci od januára)

PIATOK – lektorka Anka
10:00-11:00 – pre deti 1,5 – 2 roky
11:00-12:00 – pre deti 5 – 8 mesiacov

Lektorky:

Anna Mamojková / e-mail: anka@tda.sk, tel.: 0905 393 551

Ela Pinzíková

Martina Zurovac

Veronika Jedličková Beňová

Galéria

Prihláška na kurz

Prihlášku vypíšte len v prípade, že  ste nový záujemca o kurz alebo máte záujem o skupiny v príprave.