Potreby dieťaťa v 1.roku života – prednášky

Nový termín prednášok zverejníme hneď, ako to epidemiologická situácia dovolí.