Tanečné dielne pre deti v šk. roku 2023/2024

O našich tanečných dielňach

Cieľom našich hodín je spoznávať svoje telo a objavovať jeho možnosti v tanci a pohybe, rozvíjať pohybové zručnosti a prehĺbiť pozitívny vzťah k telu a tancu.

Učíme sa spoznávať priestor okolo seba a jeden druhého. Učíme sa správnemu držaniu tela, venujeme sa rytmickým cvičeniam, cvičeniam na rozvoj rovnováhy, flexibility, koordinácie a priestorovej orientácie. Okrem základnej techniky je našou snahou najmä stimulovať v deťoch tvorivosť a radosť z pohybu, a tiež vytvárať priestor pre priateľstvá a zážitky a tým podporovať zdravý fyzický i duševný rozvoj. Nechodíme na súťaže, niekedy sa však zúčastňujeme prehliadok scénického tanca. Každý rok spoločne pripravujeme záverečný koncert – spoločné predstavenie pre rodičov, priateľov a priaznivcov nášho združenia.

Deti sú rozdelené do skupín podľa veku. Hodiny (55 min.) prebiehajú počas školského roka 1x  (mladšie deti) alebo 2x týždenne (staršie deti), platí sa na pol roka ( 5 mesiacov) vopred.

Kontaktné osoby/lektorky hodín:

Anka Mamojková: anka@tda.sk / 0905 393 551

Bashka Jombíková: bashka@tda.sk / 0904 485 142

Zuzana Burianová

Miriam Haklová

Rozvrh skupín na 1. polrok školského roku 2023/2024:

* Skupina od 6 rokov:  1 x do týždňa — pondelky o 15:40 —

* Skupina od 8 rokov: 2 x do týždňa — pondelky 16:40 a stredy 15:30 —

* Skupina od 11 rokov: 2 x do týždňa — stredy o 16:45 a piatky o 15:30

Galéria

Cena: 80 € /120€

5 mesiacov
1 x týždenne / 2 x týždenne

Lektorky:

Anka Mamojková

Bashka Jombíková

Zuzana Burianová

Miriam Haklová

Predbežná prihláška