Tanečné dielne pre deti

Cieľom našich hodín je spoznávať svoje telo a objavovať jeho možnosti v tanci a pohybe, rozvíjať pohybové zručnosti a prehĺbiť pozitívny vzťah k telu a tancu.

Učíme sa spoznávať priestor okolo seba a jeden druhého. Učíme sa správnemu držaniu tela, venujeme sa rytmickým cvičeniam, cvičeniam na rozvoj rovnováhy, flexibility, koordinácie a priestorovej orientácie. Našou snahou je stimulovať tvorivosť a radosť z pohybu a tým podporovať zdravý fyzický i duševný rozvoj dieťaťa. Nechodíme na súťaže a prehliadky, každý rok však spoločne pripravujeme záverečný koncert – spoločné predstavenie pre rodičov, priateľov a priaznivcov nášho združenia.

Tanečné dielne sú určené pre deti od 5 rokov. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku. Hodiny (55 min.) bývajú počas školského roka 1x  alebo 2x týždenne (skupiny starších detí), platí sa na pol roka ( 5 mesiacov) vopred.

Kontaktné osoby/lektorky hodín:

Anka Mamojková: anka@tda.sk / 0905 393 551

Bashka Jombíková: bashka@tda.sk / 0904 485 142

Rozvrh skupín na 2. polrok školského roku 2022/2023:

Deti od 6 rokov: Pondelok 15:40-16.:35

Deti od 8 rokov: Pondelok 16:40-17:35

Deti od 11 rokov: Streda 16:40-17:40h a Piatok 15:30-16:30

Galéria

Cena: 80 € /120€

5 mesiacov
1 x týždenne / 2 x týždenne

Lektorky:

Anka Mamojková

Bashka Jombíková

Predbežná prihláška