Tanečné dielne pre deti od 4 rokov

Cieľom našich hodín je spoznávať svoje telo a objavovať jeho možnosti v tanci a pohybe, rozvíjať pohybové zručnosti a prehĺbiť pozitívny vzťah k telu a tancu.

Učíme sa spoznávať priestor okolo seba a jeden druhého. Učíme sa správnemu držaniu tela, venujeme sa rytmickým cvičeniam, cvičeniam na rozvoj rovnováhy, flexibility, koordinácie a priestorovej orientácie. Našou snahou je stimulovať tvorivosť a radosť z pohybu a tým podporovať zdravý fyzický i duševný rozvoj dieťaťa. Nechodíme na súťaže a prehliadky, každý rok však spoločne pripravujeme záverečný koncert – spoločné predstavenie pre rodičov, priateľov a priaznivcov nášho združenia.

Tanečné dielne sú určené pre deti od 4 rokov. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku. Hodiny (60/45 min.) bývajú počas školského roka 1x  alebo 2x týždenne (skupiny starších detí), platí sa na pol roka ( 5 mesiacov) vopred.

Kontaktné osoby/lektorky hodín:

Anka Mamojková: anka@tda.sk / 0904 935 854

Bashka Jombíková: bashka@tda.sk / 0904 485 142

Rozvrh skupín na 1. polrok školského roku 2022/2023: – zverejníme v septembri

Prajeme pekné prázdniny!

Galéria

Cena: 70 € /105€

5 mesiacov
1 x týždenne / 2 x týždenne

Lektorky:

Anna Mamojková

Bashka Jombíková

Predbežná prihláška