Rozvrh cvičení platný od 6.5.2024

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

Na všetky cvičenia je potrebné sa vopred prihlásiť  (na ranné cvičenia do 19h deň vopred) cez rezervačný  systém.