Zdravie a vitalita žien

Dámsky víkend s Katarínou Zatovičovou 15.-16.02.2020
Sobota je zrušená, nedeľa podľa plánu.

POVAHA A MOŽNOSTI KREATÍVNEHO TANCA

Víkend 25.-27.10.2019, prihlášky e-mailom: bashka@tda.sk