Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

ROZVRH CVIČENÍ

Platný od 01.12.2023

OTVORENÉ HODINY SÚČASNÉHO TANCA PRE DOSPELÝCH

Streda o 18h / 6.12. so Zuzanou Burianovou

KAVIAREŇ S DETSKÝM KÚTIKOM

Otvorené denne Pondelok - Piatok 9:00-20:00 a Nedeľa 15:00-19:00

KURZY BABYFIT

Ešte máme voľné miesta v niektorých skupinách.

 SOLO JAZZ s Tetianou

Piatok o 18:30

LINDY HOP

Piatok o 19:30

ORIENTÁLNE TANCE s Elou

Štvrtok o 18:40

FITDANCE s Anitou

Pondelok a Streda o 19:40

PILATES s Ivanou

Utorok o 16:50, Štvrtok o 15:50

JOGA s Martinou

Utorok o 18:00

JOGA s Anízom

Pondelok o 17:50 a Štvrtok o 17:00

Ďakujeme za podporu