Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

ROZVRH CVIČENÍ

Aktuálny rozvrh cvičení platný od 25. októbra 2021. Prezenčné cvičenia sú len pre kompletne zaočkovaných.

Kurzy Babyfit

Od 25.10.2021 sú kurzy už len pre kompletne zaočkovaných.

JOGA s Anízom

Prezenčne aj online pondelok o17.50h a štvrtok o 17h

BRUŠNÉ TANCE

Kurz pre začiatočníčky - utorok o 17.10h

JOGA s Martinou

Prezenčne aj online piatok 17-18.30h

TANEČNÁ JOGA

Prezenčne aj online štvrtok o 18.40h

Tanečné dielne pre deti

Od 6. septembra 2021

V roku 2021 našu činnosť finančne podporili