Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

ROZVRH CVIČENÍ

V týždni od 26.-30.7.2021 pravidelné cvičenia nebudú.

JOGA s Martinou

Prezenčne aj online, 30.7.2021 nebude.

JOGA s Anízom

Prezenčne aj online, 26. až 30.7.2021 sa necvičí.

FITDANCE s Anitou

Prezenčne, 26. a 28.7.2021 hodina nebude.

Ďakujeme za podporu