Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

ROZVRH CVIČENÍ

Rozvrh platný od 25.04.2022.

JOGA s Martinou

Prezenčne aj online, Utorok o 18.10h a Piatok o 17.30h

RANNÁ JOGA s Elou

Štvrtok 7.30-8.30h

PILATES so Zuzanou

Prezenčne aj online, Streda o 18.10h

TANEČNÁ JOGA s Elou

Prezenčne aj online, Štvrtok o 18.45h

FITDANCE s Anitou

Prezenčne, Pondelok o 19.40h a Streda o 19.30h

BRUŠNÉ TANCE s Elou

Kurz pre začiatočníčky, Utorok o 17h

JOGA s Anízom

Prezenčne aj online, Pondelok o 17.50h a Štvrtok o 17h

Cenník cvičení a kurzov

Nové ceny platné od 01.05.2022.

Kurzy BABYFIT

Jarné kurzy začínajú od 11.04.2022.

TANEČNÉ DIELNE pre deti

Tanečné dielne pre deti prebiehajú.

V roku 2021 našu činnosť finančne podporili