Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

ROZVRH CVIČENÍ

Rozvrh od 17.01.2022. Prezenčné cvičenia sú v režime OP.

Kurzy Babyfit

Nové kurzy otvárame od 24. januára 2022 v režime OP.

FITDANCE s Anitou

Prezenčne, Pondelok o 19.40h a Streda o 19h

PILATES

Online, Streda o 17.30h

TANEČNÁ JOGA

Prezenčne aj online, Štvrtok o 18.45h

JOGA s Anízom

Prezenčne aj online, Pondelok o 17.50h a Štvrtok o 17h

JOGA s Martinou

Prezenčne aj online, Piatok o 17h

PF 2022

Ďakujeme za Vašu priazeň v uplynulom roku a prajeme šťastný nový rok 2022.

V roku 2021 našu činnosť finančne podporili