Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

Otvorené hodiny súčasného tanca

Od 7. septembra 2022, streda 18-19.30h

ROZVRH CVIČENÍ

Rozvrh na leto platný od 14.07.2022.

Kurzy BABYFIT

Letné jednorázové vstupy.

Doobedné herne pre deti 1-3 roky

Doobedné herne pre deti, Pondelok 9-11.30h

JOGA s Martinou

Prezenčne aj online, Utorok o 18.10h a Piatok o 17.30h

FITDANCE s Anitou

Prezenčne, Pondelok o 19.40h a Streda o 19.30h

JOGA s Anízom

Prezenčne aj online, Pondelok o 17.50h a Štvrtok o 17h

Ďakujeme za podporu