Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

ROZVRH CVIČENÍ

Aktuálny rozvrh cvičení platný od 20. septembra 2021

Kurzy Babyfit

Nové kurzy od 20.09.2021

BRUŠNÉ TANCE

Nový kurz pre začiatočníčky od 21.9.2021

Tanečné dielne pre deti

Od 6. septembra 2021

TANEČNÁ JOGA

Prezenčne aj online utorok o 18.20h

PILATES

Online streda 18-19h

JOGA s Martinou

Prezenčne aj online piatok 17.50-19.20h

JOGA s Anízom

Prezenčne aj online pondelok o17.50h a štvrtok o 17h

V roku 2021 našu činnosť finančne podporili