Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

ROZVRH CVIČENÍ

Aktuálny rozvrh cvičení. Od 25.11.2021 ponúkame len online cvičenia.

JOGA s Anízom

Online pondelok o17.50h a štvrtok o 17h

JOGA s Martinou

Online piatok 17-18.30h

TANEČNÁ JOGA

Online štvrtok o 18.40h

Kurzy Babyfit

Od 25.11.2021 sú kurzy prerušené.

BRUŠNÉ TANCE

Od 25.11.2021 je kurz prerušený.

Tanečné dielne pre deti

Od 25.11.2021 sú tanečné dielne prerušené.

V roku 2021 našu činnosť finančne podporili