Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

ROZVRH CVIČENÍ

Rozvrh platný od 21.09.2020.

Pilates

Utorok 17-18h od 22.9.2020

Otvorené tréningy súčasného tanca

Streda 18-19.30h od 23.9.2020

Ranná joga s Elou

Piatok 7.30-8.30h

Joga s Martinou

Piatok17-18.25h

BRUŠNÉ TANCE

Skupina Mitis Dea Štvrtok 18.30 -20h

Kurzy Babyfit

Nové kurzy začínajú od 17.9.2020

Ďakujeme za podporu