Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

Otvorené hodiny súčasného tanca

Streda o 18:00 / 01.02.2023 so Zuzanou Burianovou

Pre tehotné - stretnutia s dulou

Štvrtok 15:20 - 16:50 / nový kurz od 02.02.2023

ROZVRH CVIČENÍ

Platný od 16.01.2023

PILATES so Zuzanou

Piatok o 16:30

ORIENTÁLNE TANCE s Elou

Utorok o 17:00/začiatočníčky, Štvrtok o18:40/pokročilé

 SOLO JAZZ s Tetianou

Piatok o 18:40

Kurzy BABYFIT

Zimné kurzy od 09.01.2023.

JOGA s Anízom

Pondelok o 17:50 a Štvrtok o 17:00

FITDANCE s Anitou

Pondelok a Streda o 19:40

PILATES s Ivanou

Utorok o 15:50

JOGA s Martinou

Utorok o 18:10 a Piatok o 17:30

Ďakujeme za podporu