Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

ROZVRH CVIČENÍ

Platný od 1.12.2022

Otvorené hodiny súčasného tanca

Streda 7. decembra 2022 o 18h - Yuri Korec

Doobedné herne pre deti 1-3 roky

Utorok / Štvrtok - 6., 13., 15. a 20.12.2022

JOGA s Martinou

Utorok 18.10-19.40h a Piatok 17.30-18.30h

PILATES s Ivanou

Utorok 15.50 - 16.50h

FITDANCE s Anitou

Pondelok a Streda 19.40-20.40h

ORIENTÁLNE TANCE s Elou

Utorok 17-18h

TANEČNÁ JOGA s Elou

Štvrtok 18.40-19.40h

 SOLO JAZZ s Tetianou

Piatky 18.40-19.40h

JOGA s Anízom

Prezenčne aj online, Pondelok o 17.50h a Štvrtok o 17h

Ďakujeme za podporu