Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

ROZVRH ONLINE CVIČENÍ

Online cvičenia

JOGA_online

Online joga

Tanečná joga_online

Online Tanečná joga

Pilates _online

Online Pilates

FIT DANCE_online

Online Fitdance

Ďakujeme za podporu