Pilates s Ivanou

Pilates cvičenie je veľmi účinný a neinvazívny cvičebný program vhodný pre všetky vekové kategórie, ženy a mužov. Kladie veľký dôraz na správne dýchanie, techniku prevedenia, zapájanie hlbokých brušných svalov a panvového dna.

Pri správnom vykonávaní cvikov pod dohľadom vyškoleného inštruktora sa dostavia dlhodobé výsledky, akými sú správne držanie tela, či odstránenie bolestí a cvičiaci sa zároveň naučí ako správne dýchať. Je to príjemné cvičenie na celý život.

Zo začiatku sa aj jednoduché cviky javia ako ťažké. Môžete cítiť, ako sa vám chveje bruško, trasú nohy, alebo sa dostavia kŕče. Tieto príznaky upozorňujú na nerovnováhu svalových skupín vo vašom tele, na nedostatok sily, koordinácie, pružnosti, ide o tzv. svalovú disbalanciu – nerovnováhu. Cvičenie sa zameriava práve na vyrovnávanie svalovej nerovnováhy.

Takisto sa kladie dôraz na prácu najmä s hlbokými svalmi, ktoré majú spevňujúcu funkciu a držia našu kostru. Tým, že pracujeme zvnútra smerom von, sa dostávame do priameho kontaktu so sebou, so svojím centrom (core).

Na mojich hodinách sa snažím o to, aby si cvičiaci osvojili správnu techniku jednotlivých princípov a techniku správneho dýchania, a tak sa postupne prepracovali od základných cvikov k zložitejším pri postupnom zvyšovaní náročnosti podľa pocitov a napredovania.

Mojou snahou bude pripraviť pre vás cvičebný program zodpovedajúci telesnej kondícii a veku cvičiacich a zároveň vám poskytnúť rozličné kreatívne úpravy pôvodných cvikov, tak, aby hodiny boli odlišné a tiež zábavné.

Lektorka: Ivana Vaňouček

Utorok 16:50 – 17:50 a Štvrtok 15:50 – 16:50

Cena: 7 eura

Prihlásiť sa na hodinu je potrebné na: https://centrumlabyrint.sk/rezervacie/