POHYBOVÉ HRY OTCOV S DEŤMI

Kurz zameraný na podporu vzájomného vzťahu rodiča a dieťaťa od 2,5 – 4 rokov. Formou fyzických hier pracujeme s dotykom a pohybom. Dotyk podporuje zdravý vývin dieťaťa na fyzickej aj emočnej úrovni. Deti prirodzene vyhľadávajú kontaktné hry s rodičmi napr. po nich lezú, sú rady dvíhané, objímané, točené, vozia sa na koníkovi atď. Túto prirodzenú zručnosť chcem na lekciách cielene podporovať vybranými štrukturovanými cvičeniami. K vytvoreniu hravého a tvorivého prostredia nám pomáhajú aj riekanky, hračky a zdravotnícke pomôcky. Je vhodné mať pohodlné oblečenie na pohyb pre rodiča aj pre dieťa.
Kurz obsahuje 6 lekcií (počas 7 týždňov).
Lektorka: BcA. Veronika Jedličková Beňová
Absolventka choreografie na Akadémií múzických umení v Prahe a certifikovaného 3-ročného kurzu pedagogicky tanca na TCP a.s. Praha. Počas štúdia absolvovala Erazmus na Dartington College of Arts. Ako tanečnica a performerka pôsobila v Improvizačnej skupine Na:U, v úspešnom detskom interaktívnom predstavení „Karneval Zvířat“ a na viacerých tanečných projektoch. Viedla tanečné oddelenie v CVČ Ulita Praha 3, vyučovala v amatérskych súboroch v ČR aj na SR, učila na SZUŠ v Bratislave. Keď sa stala mamou, stala sa súčasťou Tanečného štúdia Altík v Prahe, kde sa začala venovať lekciám pre rodičov a deti a taktiež bola súčasťou projektu “ Tanec do škôl“, ktoré organizovalo divadlo PONEC. Po presťahovaní s rodinou do Žiliny v lektorovaní pokračuje v Centre Labyrint.

Termín kurzu: Piatok 16:45-17:45  (od 26.4. do 7.6.2024)

Prihlasovanie cez rezervačný systém tu.

Cena kurzu: 54 eur /6 hodín počas 7 týždňov