Rozvrh na leto 2022 platný od 14.07.2022, počas sviatkov sa necvičí!

Na všetky cvičenia aj herne je potrebné sa vopred prihlásiť /na ranné cvičenia najneskôr deň vopred do 19h, na poobedňajšie do 13h v daný deň/ cez rezervačný  systém. Ak cvičenie nie je v rezervačnom systéme zverejnené, tak sa z prevádzkových dôvodov alebo dovolenky lektora nekoná.

Vyberte si konkrétne cvičenie v konkrétnom čase  a prihlásite sa prostredníctvom rezervačného systému. Následne dostanete potvrdzujúci email o prihlásení na cvičenie. Na cvičenia je potrebné mať predplatený kredit v hodnote 15, 20, 30, 40 alebo 50 eur . Platba na účet: Tatrabanka, č.ú.: 2628535413/1100, IBAN: SK1611000000002628535413, pri platbe uveďte VS: dátum úhrady v tvare deň/mesiac/rok a do poznámky napíšte Vaše meno, aby sme vedeli platbu priradiť. Pri prihlásení Vám z kreditu bude stiahnutá suma za online cvičenie v sume 3 eur/1h alebo 4 eura/1,5h,  pri prezenčnom cvičení 4 eur/1h alebo 5 eura/1,5h. Pri prezenčnom cvičení je platba možná aj v hotovosti priamo na recepcii centra, nie je potrebné mať zaplatený kredit. Prvé prihlásenie na online cvičenie je zdarma, nie je potrebné si zaplatiť kredit vopred.

Pri online hodinách:

*V prípade online cvičenia Vám príde najneskôr 10 minút pred začiatkom hodiny do mailu aktivačný link, prostredníctvom ktorého sa pripojíte na cvičenie. Odkaz vás presmeruje na oficiálnu stránku ZOOM, z ktorej sa automaticky spustí sťahovanie programu do vášho počítača. / v prípade, že by sa sťahovanie programu nezačalo automaticky, kliknite na stránke na ponuku označenú ako download & run Zoom, ktorá spustí nové sťahovanie./ * Po stiahnutí programu do vášho počítača stačí už len spustiť a dokončiť inštaláciu. / Rýchlosť inštalácie a spustenia programu závisí od výkonu každého počítača rôzne./ * Po spustení programu sa objaví tabuľka s riadkom, do ktorého napíšte svoje meno a priezvisko. Napokon kliknite na Join Meeting a čakajte na vytvorenie spojenia.

Click here to add your own text