Aktuálny rozvrh, počas sviatkov sa necvičí.

Na všetky cvičenia je potrebné sa vopred prihlásiť /na ranné cvičenia najneskôr deň vopred do 19h, na poobedňajšie do 13h v daný deň/ cez rezervačný  systém. 

Na kurz Babyfit je potrebné, aby noví záujemcovia vypísali prihlášku na https://centrumlabyrint.sk/babyfit/. Ak bude voľné miesto, budú do kurzu prihlásení administrátorom.

Poplatky za cvičenia je možné uhradiť jednorázovo v hotovosti na recepcii centra, alebo si predplatiť kredit, z ktorého Vám pri prihlásení Vám bude stiahnutá suma za cvičenie. Platba za kredit je možná v hotovosti na recepcii alebo na účet: Tatrabanka, č.ú.: 2628535413/1100, IBAN: SK1611000000002628535413, pri platbe uveďte VS: dátum úhrady v tvare deň/mesiac/rok a do poznámky napíšte Vaše meno, aby sme vedeli platbu priradiť.

Pri online hodinách je prvé prihlásenie zdarma, nie je potrebné si zaplatiť kredit vopred.

*V prípade online cvičenia Vám príde najneskôr 10 minút pred začiatkom hodiny do mailu aktivačný link, prostredníctvom ktorého sa pripojíte na cvičenie. Odkaz vás presmeruje na oficiálnu stránku ZOOM, z ktorej sa automaticky spustí sťahovanie programu do vášho počítača. / v prípade, že by sa sťahovanie programu nezačalo automaticky, kliknite na stránke na ponuku označenú ako download & run Zoom, ktorá spustí nové sťahovanie./ * Po stiahnutí programu do vášho počítača stačí už len spustiť a dokončiť inštaláciu. / Rýchlosť inštalácie a spustenia programu závisí od výkonu každého počítača rôzne./ * Po spustení programu sa objaví tabuľka s riadkom, do ktorého napíšte svoje meno a priezvisko. Napokon kliknite na Join Meeting a čakajte na vytvorenie spojenia.

Click here to add your own text