Rozvrh platný od 19.02.2021
Na všetky cvičenia je potrebné sa prihlásiť cez rezervačný systém.

* Vyberte si konkrétne cvičenie v konkrétnom čase  a prihlásite sa prostredníctvom rezervačného systému. Následne dostanete potvrdzujúci email o prihlásení na cvičenie.

Pre prihlásenie sa na cvičenia je potrebné mať predplatený kredit v hodnote 15, 20, 30, 40 alebo 50 eur . Platba na účet: Tatrabanka, č.ú.: 2628535413/1100, IBAN: SK1611000000002628535413, pri platbe uveďte VS: dátum úhrady v tvare deň/mesiac/rok a do poznámky napíšte Vaše meno, aby sme vedeli platbu priradiť. Pri prihlásení Vám z kreditu bude stiahnutá suma za cvičenie  v sume 3 eur/1h cvičenie alebo 4 eura/1,5h cvičenie.

Pre tých, ktorí s nami ešte online necvičili, je prvé prihlásenie zdarma.

Pri online hodinách:

*V prípade online cvičenia Vám príde najneskôr 10 minút pred začiatkom hodiny do mailu aktivačný link, prostredníctvom ktorého sa pripojíte na cvičenie. Odkaz vás presmeruje na oficiálnu stránku ZOOM, z ktorej sa automaticky spustí sťahovanie programu do vášho počítača.

/ v prípade, že by sa sťahovanie programu nezačalo automaticky, kliknite na stránke na ponuku označenú ako download & run Zoom, ktorá spustí nové sťahovanie./

* Po stiahnutí programu do vášho počítača stačí už len spustiť a dokončiť inštaláciu.

/ Rýchlosť inštalácie a spustenia programu závisí od výkonu každého počítača rôzne./

* Po spustení programu sa objaví tabuľka s riadkom, do ktorého napíšte svoje meno a priezvisko. Napokon kliknite na Join Meeting a čakajte na vytvorenie spojenia.

Click here to add your own text