Od 22.-26.7.2024 sa necvičí, Centrum Labyrint bude z technických príčin ZATVORENÉ.

Rozvrh cvičení platný od 29.7.2024

Na všetky cvičenia je potrebné sa vopred prihlásiť  (na ranné cvičenia do 19h deň vopred) cez rezervačný  systém.  V prípade dovoleniek lektoriek a lektora hodiny nebudú uvedené v rezervačnom systéme, alebo bude informácia o záskoku.

Poplatky za cvičenia je možné uhradiť jednorázovo v hotovosti na recepcii centra alebo si predplatiť kredit, z ktorého Vám bude pri prihlásení stiahnutá suma za cvičenie. Kredit je možné zaplatiť v hotovosti na recepcii alebo prevodom na účet: Tatrabanka, č.ú.: 2628535413/1100, IBAN: SK1611000000002628535413, pri platbe uveďte VS: dátum úhrady v tvare deň/mesiac/rok a do poznámky napíšte Vaše meno, aby sme vedeli platbu priradiť.

Click here to add your own text