Lindy hop

je spoločenský tanec, ktorý vznikol v Amerike v prvej polovici XX. storočia. Spája v sebe energickú jazzovú hudbu, dynamický pohyb a zábavu. Je to dialóg medzi tanečníkmi, kde každý môže prejaviť svoju osobnosť, učí partnerskej spolupráci, vedeniu a nasledovaniu v páre.

Kurz je určený pre začiatočníkov, môžete prísť sám/sama alebo s partnerom/partnerkou – budeme sa striedať a získavať zručnosti, tancovať hocikde a s kýmkoľvek.

Lektori: Tetiana Lapenko a Matej Pácha