Priestor na cvičenie:

Centrum pohybu a tanca Labyrint
Kuzmányho 6 – za Bábkovým divadlom, Žilina

Centrum pozostáva z tanečnej sály, ktorá má 140 m2, šatne a kaviarne s detským kútikom.

Upozornenie pre motorizovaných: Prístupová komunikácia sa nachádza na súkromnom pozemku, a nie je možné parkovať priamo pred našim centrom, doporučujeme zaparkovať v niektorom z obchodných centier v blízkosti.

Organizačný tím:

Monika Čutková – štatutár TDA, prevádzka centra a ekonomika, organizácia cvičení pre dospelých (okrem súboru TDA), prevádzka kaviarne, tel.: 0904 916 914, tda@tda.sk;  monika@tda.sk;

Anna Mamojková – štatutár TDA, tanečné dielne pre deti, babyfit, fundraising, vydavateľská činnosť TDA, tel.: 0905 393 551, anka@tda.sk

Bashka Jombíková – projektová manažérka, tanečné dielne pre deti, fundraising, vzdelávacie aktivity, bashka@tda.sk

Martina Zurovac – programová manažérka, kontaktná osoba pre návrhy do programu a nové aktivity, martina@tda.sk

Zuzana Burianová – garant umeleckých projektov a aktivít, súbor TDA, https://www.burianova.sk, zburianova@gmail.com

Korešpondenčná  adresa:

Tanečné divadlo Alternatív, Bajzova 16, 010 01 Žilina

Fakturačné údaje:

Tanečné divadlo Alternatív, Bajzova 16, 010 01 Žilina

IČO: 37799509, DIČ:2021521095
Bankové spojenie: Tatrabanka, č.ú.: 2628535413/1100
IBAN: SK1611000000002628535413

Napíšte nám