ROZVRH CVIČENÍ

Rozvrh platný od 21.09.2020.

Pilates

Utorok 17-18h od 22.9.2020

Joga s Martinou

Piatok17-18.25h

BRUŠNÉ TANCE

Skupina Mitis Dea Štvrtok 18.30 -20h

Kurzy Babyfit

Nové kurzy začínajú od 17.9.2020

JOGA