ROZVRH CVIČENÍ

Aktuálny rozvrh a podmienky cvičení online aj prezenčne.

JOGA

Online aj prezenčne

JOGA s Martinou

Online aj prezenčne

TANEČNÁ JOGA

Online aj prezenčne

FITDANCE

Prezenčne

2-percentá