ROZVRH CVIČENÍ

Aktuálny rozvrh cvičení platný od 20. septembra 2021

Kurzy Babyfit

Nové kurzy od 20.09.2021

BRUŠNÉ TANCE

Nový kurz pre začiatočníčky od 21.9.2021

TANEČNÁ JOGA

Prezenčne aj online utorok o 18.20h

PILATES

Online streda 18-19h

JOGA s Martinou

Prezenčne aj online piatok 17.50-19.20h

JOGA s Anízom

Prezenčne aj online pondelok o17.50h a štvrtok o 17h