Poplatky za jednorázové vstupy na cvičenia

 • Joga
  6,00 €
  5 € Joga (1h), 4 € online cvičenie
 • Pilates
  6,00 €
 • Fitdance
  4,50 €
 • Brušné tance
  5,00 €
  6,00 € /pokročilé – skupina Mitis Dea
 • Ranná joga / Zdravý jógový pohyb
  5,00 €
 • Tréning súčasného tanca
  8,00 €
 • Stretnutie s dulou
  8,00 €
 • Prednášky pre rodičov
  10,00 €
 • Babyfit
  6,50 €
 • Herne pre deti 1-3 r.
  3,00 €

Kredity na cvičenia

 • v sume
  15€ / 20€ / 30€ / 40€ / 50€ / 60€
  Kredit na cvičenia je platný 6 mesiacov od zakúpenia

Kurz Babyfit

 • 10 hodín
  65 €

Tanečné dielne pre deti

 • 5 mesiacov (1 x týždenne)
  80 €
 • 5 mesiacov (2 x týždenne)
  120 €

Tanečné divadlo Alternatív – členské poplatky

 • Ročný registračný poplatok
  20 €
 • + mesačný poplatok za cvičenia
  45 €
  Platba dopredu na začiatku mesiaca.

  Platí neobmedzene na všetky cvičenia len pre členov združenia, ktorí majú zaplatený ročný registračný poplatok.

  Je potrebné sa vopred prihlásiť na jednotlivé cvičenia cez rezervačný systém.

 • + Poplatky za cvičenia so zľavou vo výške 16%:
  5,00 € / 6,70 € / 4,20 € / 3,80 €

Jednorázové poplatky za cvičenia je možné platiť len v hotovosti na recepcii centra.

Kredity na cvičenia, poplatky za kurzy a členské poplatky je možné zaplatiť na účet v Tatrabanke, číslo účtu: 2628535413/1100, IBAN: SK1611000000002628535413 alebo v hotovosti na recepcii.

Cenník je platný od 01. 04. 2023.