Poplatky za jednorázové vstupy na cvičenia

 • Joga
  9,00 €
 • Tréning súčasného tanca
  8,00 €
 • Pilates
  7,00 €
 • Fyzio cvičenie - rodič a školák
  9,00 €
 • Brušné tance
  6,00 €
 • Solo jazz / Swing
  6,00 €
 • Fitdance
  5,50 €
 • Babyfit
  8,00 €
 • Stretnutie s dulou
  8,00 €
 • Prednášky pre rodičov
  10,00 €
 • Herne pre deti 1-3 r.
  3,00 €
 • Joga pre matky s deťmi
  8,00 €
 • Pohybové hry otcov s deťmi
  10,00 €

Kredity a permanentky na cvičenia

 • Kredit v ľubovoľnej sume
  od 15 - 100 €
  Kredit na cvičenia je platný 3 mesiace od zakúpenia.
 • Permanentka na Fyzio cvičenie
  40,00 €
  na 5 vstupov platná 2 mesiace
 • Permanentka na Fyzio cvičenie
  75,00 €
  na 10 vstupov platná 4 mesiace

Kurz Babyfit

 • 8 hodín
  60 €

Tanečné dielne pre deti

 • 5 mesiacov (1 x týždenne)
  80 €
 • 5 mesiacov (2 x týždenne)
  120 €

Tanečné divadlo Alternatív – členské poplatky

 • Ročný registračný poplatok
  20 €
 • + mesačná permanentka
  50 €
  Platba dopredu na začiatku mesiaca.

  Platí neobmedzene na všetky cvičenia len pre členov združenia, ktorí majú zaplatený ročný registračný poplatok.

  Je potrebné sa vopred prihlásiť na jednotlivé cvičenia cez rezervačný systém.

 • + Poplatky za cvičenia so zľavou vo výške 16%

Jednorázové poplatky za cvičenia je možné platiť len v hotovosti na recepcii centra.

Kredity na cvičenia, permanentky, poplatky za kurzy a členské poplatky je možné zaplatiť na účet v Tatrabanke, číslo účtu: 2628535413/1100, IBAN: SK1611000000002628535413 alebo v hotovosti na recepcii.

Cenník  platný od 01.03.2024