Nový kurz pre dievčatá a chlapcov vo veku od 6 do 10 rokov –

Štvrtky 16-17h /február -jún 2017/ – Začíname 9. februára 2017 – Prvá hodina zdarma.

Cieľom kurzu je prostredníctvom tanečno-pohybových aktivít zážitkovou formou

  • spoznávať svoje telo a objavovať jeho možnosti v tanci a pohybe
  • spoznávať priestor okolo seba a jeden druhého
  • budovať aktívny prístup k učeniu a tvorivému procesu
  • stimulovať predstavivosť a podporovať tvorivosť
  • rozvíjať pohybové zručnosti a prehĺbiť pozitívny vzťah k telu a tancu

Obsahom kurzu sú

  • Základy klasického tanca zamerané na správne držanie tela a koordináciu v tanci
  • Hry a cvičenia zamerané na rytmiku a vzťah tanca s hudbou a zvukom
  • Individuálne i skupinové improvizačné cvičenia a tvorivé aktivity
  • Aktivity zamerané na orientáciu v priestore a vnímanie ostatných
  • Aktivity podporujúce sústredenie i uvoľnenie napätia

Rezervujte si Vaše miesto: