Pozývame na ďalší seminár z cyklu „Víkendy v tanci“ zameraný na kreatívny prístup vo výučbe detí v kombinácii s klasickým tancom.

Lektorka Sophie Billy (FR – Centre National de la Danse Paris) tanečnica a choreografka,  prinesie svoj osobitý prístup ku klasickému tancu
a práci s deťmi. Špecializuje sa na  výučbu tanečnej prípravy pre deti. Je držiteľkou diplomu CA,
najvyššieho pedagogického diplomu vo Francii.

Termín: 8. – 9. apríl 2017 /sobota 10 – 13h a 15 -18h, nedeľa 10 – 13h/

Miesto: Centrum pohybu a tanca LABYRINT, Kuzmányho 6, za Bábkovým divadlom Žilina

Cena: 15 eur, prihlášky e-mail: tda@tda.sk, a na tel.: 0904 916 914

Projekt s finančnou podporou z FPU.

Rezervujte si Vaše miesto: