Pohybovo-tanečná príprava pre deti od 4 rokov – nová skupina pondelok 15:30-16:15h, od 13.3.2017

Cieľom kurzu je, aby sa deti hravou formou zoznámili s vlastným telom a uvedomovali si jeho jednotlivé pohyby. Naučia sa správnemu držaniu tela, venujú sa rytmickým cvičeniam, cvičeniam na rozvoj rovnováhy, flexibility, koordinácie a priestorovej orientácie. Pomocou základných rytmických cvičení si osvoja základy tanečných prvkov a pripravia sa na ďalšie stupne tanečného vzdelania. Zároveň sa učia pracovať v kolektíve, vo dvojiciach aj samostatne.

Nový kurz bude prebiehať od 13.3. – 26.6.2017, 1x týždenne 45 minút. Cena za kurz: 35 eur