TANCOM NAPRIEČ GENERÁCIAMI 2023 – KREATÍVNE WORKSHOPY PRE DOSPELÝCH

V rámci nášho tohtoročného vzdelávacieho projektu Tancom naprieč generáciami 2023 vám ponúkame sériu kreatívnych workshopov pre dospelých.

Workshopy sú určené amatérskym tanečníkom, ktorí sa zúčastňujú našich pravidelných otvorených hodín súčasného tanca a chcú ďalej rozvíjať nad rámec týchto hodín, ale aj bývalým členom súboru TDA či akýmkoľvek záujemcom o tvorivé tanečné podvečery.

Zatiaľ čo naše pravidelné Otvorené hodiny súčasného tanca, ktorých lektori a lektorky sa striedajú, ponúkajú vždy iný prístup k súčasnému tancu a sú viac zamerané na techniku, tieto workshopy vedie jedna  – lektorka Zuzana Burianová a sú zamerané najmä na experiment a tvorbu pohybového materiálu a obohatenie vlastného pohybového slovníka v individuálnej i kolektívnej kreatívnej práci. Náplňou workshopov budú tvorivé a improvizačné zadania, pochopenie princípov choreografie a kompozície, práca s materiálom a princípy prezentácie a interpretácie.

Termíny stretnutí:

  1. nedeľa 2. apríla, 17:00 – 19:00
  2. streda 26. apríla, 17:40 – 19:40
  3. nedeľa 28. mája, 17:00 – 19:00
  4. streda 31. mája, 17:40 – 19:40
  5. nedeľa 4. júna, 15:00 – 17:00
  6. streda 7. júna, 17:40 – 19:40

Lektorka: Mgr. Art. Zuzana Burianová

Prihlásiť sa môžete na tel.: 0905 344 391 alebo e-mailom: zburianova@gmail.com

Vstup je zdarma.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.