TANCOM NAPRIEČ GENERÁCIAMI 2023

Na našich pravidelných tanečných hodinách v Centre Labyrint, pre deti i dospelých, vytvárame slobodný, bezpečný a inkluzívny priestor, kde sa účastníci v každom veku môžu venovať súčasnému, tvorivému a orientálnemu tancu a rôznym tanečným technikám a prístupom. Už niekoľký rok nás baví prepojiť tieto naše aktivity spoločným umeleckým projektom, ktorý prácu na hodinách posúva na novú úroveň, obohacuje nás i všetkých, čo s nami tancujú a motivuje ich k tomu, aby sa tancu ďalej venovali. Je to príležitosť vyskúšať si tvorivú umeleckú prácu a prezentáciu. Je to náš príspevok k budovaniu tanečnej komunity a teda aj publika tanca v Žiline.

V rámci projektu Tancom naprieč generáciami 2023 sme preto ako obohatenie našich pravidelných aktivít pripravili tvorivé workshopy určené účastníkom našich dielní i záujemcom zvonku. Venujeme sa počas nich objavovaniu vlastného pohybového slovníka, tvorbu pohybového materiálu na konkrétnu tému, prácu s objektom a materiálom, medzigeneračnú výmenu, kompozíciu a choreografiu.

Zameranie na prácu s materiálom súvisí aj s našim projektom „Mäkké hrany“, v rámci ktorého pripravujeme  viacgeneračné predstavenie komunitného tanca. Počas workshopov teda čiastočne aj objavujeme a tvoríme materiál pre toto predstavenie. Účasť na workshopoch však nepodmieňuje účasť v predstavení. Pripojiť sa môže každý, v ktorejkoľvek fáze projektu.

V rámci projektu realizujeme tieto workshopy:

  1. Kreatívny a zdravý pohyb pre seniorov
  2. Kreatívne workshopy pre dospelých
  3. Kreatívne workshopy pre rodičov s deťmi
  4. Medzigeneračné workshopy v termínoch:
  1. nedeľa 5. mája, 17:00 – 19:00
  2. piatok 12.mája, 17:00 – 19:00
  3. nedeľa 14. mája, 17:00 – 19:00
  4. streda 31. mája, 17:40 – 19:40
  5. nedeľa 4. júna, 17:00-19:00

Lektorky: Mgr. Art. Zuzana Burianová, Barbora Jombíková, Anna Mamojková

Prihlásiť sa môžete na tel.: 0905 344 391 alebo e-mailom: zburianova@gmail.com

Vstup je zdarma.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.