Tancom naprieč generáciami

Nový projekt Tanečného divadla Alternatív na rok 2019 v Labyrinte.

Máme za sebou úspešný vzdelávací projekt „Víkendy v tanci 2018“, v rámci ktorého sme od mája 2018 do marca 2019 zrealizovali 9 víkendových1 večerný workshop pre tanečných pedagógov, ako aj tanečníkov a hýbateľov rôznej úrovne. Vďaka podpore Fondu na podporu umenia, ktorý projekt podporil z verejných zdrojov, sme mohli do Labyrintu pozvať lektorov nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Francúzska, Anglicka či Belgicka. Foto dokumentáciu z tohto projektu si môžete pozrieť na tomto linku.

Náš najnovší vzdelávací projekt „Tancom naprieč generáciami“ je zameraný na zlepšenie a obohatenie  tanečných aktivít pre ľudí v rôznom veku, ktorým sa dlhodobo venujeme. Projekt prepája naše pravidelné vekovo špecifické tanečné dielne tým, že všetky smerujú do spoločného viac generačného predstavenia. Našim cieľom je obohatiť tvorivý proces aj samotné predstavenie o nové prvky a špecifiká v rámci zdieľania a medzigeneračnej výmeny. Zároveň chceme prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu k tancu a tvorivému pohybu v každom veku.

Odrážame sa od tradície Tanečného divadla Alternatív (TDA) ako súboru fungujúceho od roku 1986, ktorý z malej komunity tanečných nadšencov vybudoval fungujúcu organizáciu a stabilný priestor pre pravidelné tanečné a pohybové aktivity a vzdelávacie podujatia – Centrum pohybu a tanca Labyrint. Spoločné viac generačné aktivity a predstavenia boli v minulosti pre TDA typické a tešili sa veľkej obľube. Toto chceme obnoviť a obohatiť tak súčasných členov, získavať nových záujemcov o tanec ako aj nové publikum.

Aktivity, ktoré sa stretnú v rámci projektu:

* Tanečné dielne pre deti od 4 do 10 rokov – kreatívny tanec -, 4 vekové skupiny, 1x do týždňa/každá skupina

* Tréningy súčasného tanca pre mládež a dospelých -technika a tvorivý proces – 1 x do týždňa

* Tanečné dielne pre dospelé ženy,  variácie klasického a orientálneho tanca

+ spoločné tvorivé stretnutia formou sústredení

* Vzdelávacie pásmo so Zosiou Jo – hosťujúca pedagogička povedie 3 – workshopy: pre deti, pre dospelých a pre tanečných pedagógov, pedagógov umenia i art – terapeutov.

Predstavenia môžete vidieť v júniv decembri 2019 na javisku Bábkového divadla Žilina. O presnom termíne i o priebehu projektu Vás budeme informovať aj na facebooku.

Tento projekt z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia. Ďakujeme.

Click here to add your own text