POWER JOGA s Mirkou

Na hodine Power jogy  sa budeme venovať plynulému vedomému pohybu. Využívať jógové ásany a nachádzať viaceré dynamické variácie. Prácou s dychom a postupným zapájaním celého tela z neho uvoľníme napätie, ktoré nahradíme pružnosťou a silou. Lekcie sú vhodné rovnako pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilých (každá pozícia totiž ponúka viaceré prevedenia), obsahujú aj relaxačné a uvoľňovacie cvičenia. Vytvoríme si spoločne návyk na zdravý pohyb, ktorý nám pomôže cítiť sa vo svojom tele viac doma.

Lektorka: Mirka Sedláková

Necvičí sa.

Cena: 6 eur

Prihlásiť sa na hodinu je potrebné na: https://centrumlabyrint.sk/rezervacie/