Workshop „Anatómia pohybu“ s Milanom Kozánkom – ZRUŠENÉ

Workshop Kontaktnej improvizacie s Milanom Kozánkom
V Žiline, v LABYRINTe – centre pohybu a tanca.

Intenzívny víkendový workshop Kontaktnej improvizácie bude náhľadom do konceptu a filozofie Milanovho uvažovania o ľudskom tele, o tvorivom pohybe s vnímaním komplementárnosti ľudského tela.

Na workshope budeme objavovať celistvú/holistickú prácu s telom, porozumenie prirodzenej fyziodynamiky tela a využívanie sily kostrovej štruktúry pre zdravú oporu pri tanci s partnerom. Oboznámime sa s pohybovými a energetickými centrami, cvičeniami na posilňovanie kostí, kĺbov, šliach, väzov a svalov, prostredníctvom zaktivizovanie energie v tele.
Počas workshopu sa oboznámime so zručnosťami ako: odľahčenie váhy tela, využívanie pohybu cez špirálu a rolovanie, prijímanie a odovzdávanie váhy, opora tela vlastnou váhou …
Kontaktnou improvizáciou sa učíme lepšie vnímať a spoznávať nás samotných, ale rovnako aj lepšie vnímať okolitý svet. Pomáha aj rozvíjať prácu s intuíciou. Učí nás ako vnímať priestor a čas.

Workshop je určený aj pre ľudí aj bez predchádzajúce tanečnej skúsenosti.

Dátum
16.-17.11. 2019

Miesto
LABYRINT – centrum pohybu a tanca, Kuzmányho 6, Žilina

Rozvrh
sobota 10,30- 13,00 / obedná pauza / 14,30-17,30
nedeľa 10,30 -13,00 / obedná pauza / 14,00-16,00

Cena
68,- € _ early bird do 1.11.2019
82,- € _ regular
50,- € _ študenti umelecných škôl

Prihlášky posielajte na milan@artyci.com
www.artyci.com

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporumenia.