Flamenco – tanečné workshopy s Libušou Bachratou
víkend 9. -10. júna 2018

Note

Pre malý záujem je workshop zrušený!

Program (samostatné bloky) v sobotu 9.6. aj nedeľu 10.6.2018:

10:00 – 11:30h
Flamenco pre začiatočníkov
TANGOS je flamencový štýl v 4/4 takte, je to tanec fiestový teda veselý a určený pre všetkých tancachtivých flamencových nadšencov, aj bez skúsenosti s týmto tancom.

11:40 – 13:10h
Flamenco pre začiatočníkov
TANEC S VEJÁROM je osobitnou technikou flamencového tanca, tanec je v 12-dobom takte a volá sa Guajira. Je obľúbeným elegantným ženským tancom. Je takisto určený aj pre tanečnice bez predchádzajúcej skúsenosti s flamencom.

14:30 – 16:30h
CIGÁNSKE TANCE
Tance rómskej kultúry z celej karpatskej kotliny, Rumunskej Transylvánie, Slovenska aj Maďarska. Tréning je veľmi tanečnýa temperamentné pohyby dvíhajú kondíciu aj vyplavujú endorfíny.

17:00 – 19:00h
FLAMENCO RYTMUS A TLIESKANIE
Flamencový compás je metrum, ktorým sa vo flamencovej hudbe a tanci orientujeme. Naučíme sa flamencové tlieskanie v 3-dobom, 4-dobom, 6-dobom, 12-dobom takte, druhy a dynamiku tleskov. Workshop je určený pre tanečnice, perkusionistov a nadšencov rytmu nielen flamencového.

Prihlásiť sa môžete na jednotlivé bloky – nedeľné workshopy však budú nadväzovať na sobotné. Cena za 1 blok : 12 eur, (10 eur pri prihlásení sa viac ako 2 bloky). Cena za celý víkend: 75 eur
Prihlásiť sa môžete: e-mail: tda@tda.sk alebo na tel.: 0904 916 914