Denný letný tábor v Labyrinte

Aj tento rok sme si na leto pripravili zážitkový program pre deti vo forme denného letného tábora. Tak ako minulý aj tento rok privítame deti vo veku 5 – 10 rokov, ktorým horúce i daždivé letné dni spestríme  bohatým programom plným pohybových, divadelných a literárnych dielní priamo v centre Labyrint ako aj vonku a na výletoch.

Čo v našom programe nájdete:

  • Tanečno-pohybové dielne
  • Literárno-dramatické a divadelné dielne s Jankou Necpalovou (Druhý turnus)
  • Detská joga
  • Pohybové hry zamerané na uvedomelý pohyb, spoznávanie vlastného tela, hry s priestorom a časom v kombinácii s hudbou, rytmikou ako aj s výtvarnou stránkou
  • Žonglovanie
  • Kreslenie, maľovanie, čarbanie – výtvarné chvíľky
  • Malé prechádzky i celodenné výlety
  • Hosťovanie zaujímavých ľudí a tvorov

Kedy:

Prvý turnus: 9. – 13.7. 2018

Druhý turnus: 16. – 20.7. 2017

Denný program:

8,00 – 9,00 – Hurá za kamarátmi alebo príchod detí

9,00 – 12,00 – Dopoludňajší program (s občerstvením – desiatou)

12,00 – 12,30 – Obed

12,30 – 13,00 – Odpočinok s čítačkou

13,00 – 15,30 – Popoludňajší program (s občerstvením – olovrantom)

15,30 – 16,30 – Pomaly naspäť domov k rodinke J

Lektorky:

Bashka Jombíková, Anka Mamojková, Janka Necpalová, Ela Pinzíková, Maťa Zurovac a hostia

Cena:

75 Eur – pri platbe do 31.5. 2018

85 Eur – pri platbe po 31.5. 2018

Súrodenci:  130 Eur pri platbe do 31.5. 2018

150 Eur  pri platbe po 31.5. 2018

Cena zahŕňa: lektorné, obed a desiatu, pitný režim, dopravu na výlety, priestory, pomôcky

Info a prihlasovanie:

Prihlasovanie formou prihlasovacieho formulára nižšie.
V prihlasovacom formulári uveďte dátum tábora, meno a dátum narodenia Vašej ratolesti, Vaše meno a kontaktné údaje – telefonický kontakt a email.
S otázkami nás môžte kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom prihlasovacieho formulára nižšie alebo prostredníctvom emailu – bashka@tda.sk alebo na tel. čísle 0904 485 142 (Bashka Jombíková)

Tešíme sa na Vás!

Prihláška na tábor: