Pripravujeme tanečný film!

Nasledujúce dva týždne, od 22. – 26. augusta29. augusta – 2. septembra, budeme s deťmi z našich tanečných dielní pripravovať v rámci letných sústredení tanečný film!

Ešte stále spomíname na náš februárový tanečný zázrak vo Sphére v Novej synagóge, na predstavenie Malý princ pristáva vo Sphére (foto od Martiny Zurovac tu a od Marty Preciado tu). A nielen spomíname. Je pre nás inšpiráciou pre ďalšiu tvorivú tanečnú prácu. S dvomi skupinami detí na tento projekt nadviažeme a počas posledných dvoch letných týždňov budeme natáčať tanečný film Malý princ sa túla v Žiline. Týmto filmom zahájime už dvadsiatu sezónu Centra Labyrint, ktorá prinesie viacero nových tanečných aktivít.

Zámerom projektu je vytvoriť krátky tanečný film v uliciach mesta Žilina. Prostredníctvom vzťahu kamery a pohybu a s využitím záberov z predstavenia vo Sphére, budeme ďalej hľadať paralely príbehu Malého princa a jeho presahy do osobných i spoločenských tém prostredníctvom tanečnej tvorby. V predstavení Malý princ pristáva vo Sphére sme pracovali s vybranými témami z knihy v špecifickom priestore Sphéry. Tá sama o sebe obsahuje mnohé významy, my sme sa však v tanečnej práci sústredili na jej fyzikalitu, v individuálnej i skupinovej choreografii i scénografii. Bol to spoločný zážitok, na ktorý chceme voľne nadviazať, a podobné miesta nachádzať aj vo verejnom priestore mesta.

Zážitok zúčastnených detí i dospelých bude v objavovaní svojho mesta a identity rôznych miest, zdieľania nápadov, tvorivej práce na sále a potom na konkrétom mieste, konfrontácie každodenného ruchu mesta s tancom, ktorý tam prinesieme, práce s kamerou a zdieľania vytvoreného diela s divákmi. Vo filme využijeme i audiovizuálne materiály z predstavenia vo Sphére.

Veľmi sa už tešíme!

Projekt tanečného filmu bol podporený z grantového systému mesta Žilina. Ďakujeme!