Neskorý zber, občianske združenie v spolupráci s Centrom Labyrint v Žiline ponúka prvý zo série víkendových workshopov  na tému:

Vzťahy techniky a kreativity v tanci (využitie somatického skúmania v tanečnej technike)

Určené sú pre pedagógov tanca, ktorí vyučujú na rôznych stupňoch tanečného vzdelávania (Tanečný odbor ZUŠ, tanečné konzervatóriá, tanečné súbory a tanečné kluby). Workshopy pripravili a vedú Mgr.art Anna Sedlačková ArtD. a Mgr.art. Katarína Vlniešková ArtD., ktoré popri aktívnej interpretačnej činnosti sú dlhoročnými pedagógmi na VŠMU a na tanečných konzervatóriách. Ich záujmom je prepájanie možností techník moderného tanca s potrebami tanečníkov súčasnosti. Workshopy sú primárne zamerané na využitie princípov techník José Limóna a Merce Cunninghama v súčasnom prístupe k tanečnému tréningu, ktorý sa opiera o funkčnosť pohybu a využíva somatické skúmanie anatómie a zákonitostí vývinu pohybu.

Somatické skúmanie vychádza z pozorovania a využívania pohybu tvarovaného zvnútra, cez zcitlivovanie a rozlišovanie vnímania pohybu. Tento prístup ponúka pedagógom tanca možnosti obohatenia zaužívaných metodických postupov výučby techniky cez využívanie funkčnosti pohybu ale aj ako zdroj tvorivosti vo výučbe tanca. V tomto víkendovom workshope sa budeme venovať skúmaniu osi tela, prenášaniu váhy tela cez panvu, vzťahom medzi hrudníkom a hornými končatinami.

Termín workshopu:

  1. – 16. október 2022

Miesto:

Centrum Labyrint, Žilina

Cena workshopu:    

60,- pri prihlásení a zaplatení do 1.10.

80,- pri prihlásení a platbe po  1.10. 2022

Rozvrh:

Sobota 15.10:  9.30 – 17.30 (obed 12.45 – 14.30)

Nedeľa 16.10.: 9.00 – 15.30 (obed 12.00 – 13.30)

Prihlášky: zurovac.martina@gmail.com

Po obdržaní prihlasovacieho mailu vám pošleme údaje k platbe a podrobné organizačné informácie.

V prípade záujmu je možné prespať v priestore Labyrintu za poplatok 5,-/noc. Záujem o nocľah je nevyhnutné oznámiť vopred.

Workshop podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia