Malý princ pristáva vo Sphére

Pozývame Vás na tanečné predstavenie naprieč generáciami a planétami, ktoré pripravujeme vo Sphére v Novej synagóge 3. a 4. marca o 17:30.

Názov aktuálneho vzdelávacieho projektu Tancom naprieč generáciami, priestormi a planétami našepkáva, že pôjde o hravý tanečný experiment. Jeho cieľom je spoločná tvorivá práca a tanečný zážitok, vo februári prebiehajúci vo Sphére. Deti a dospelí z pravidelných tanečných dielní a tréningov, ktoré v Centre Labyrint realizujeme, vo Sphére počas celého mesiaca spoločne tvoria (nielen) pohybový materiál inšpirovaný príbehom Malého princa.

Záverom tohto mesačného tvorivého procesu bude hravé pohybové predstavenie, ktoré spoločne vytvoríme,  pre malých i veľkých divákov i tanečníkov.

Projekt realizuje Tanečné divadlo Alternatív o.z. v spolupráci s Novou synagógou.

Tvorivý tím: Bashka Jombíková, Zuzka Burianová, Anka Mamojková, Juraj Gábor, súbor TDA deti a TDA dospelí.

Účinkujú: Anabelka Šimová, Eliška Várnai, Barborka Juhásová, Agátka Kotrhová, Terezka Chabanová, Rebeka Sedliačková, Mila Rojas, Hanka Lihocká, Laura Briššáková, Dorka a Klárka Zorkovské, Dianka a Adelka Baštekové, Alžbetka Zacharová, Terezka Dobšinská, Sára Budinská, Karolínka Žuffová, Simonka Gaňová, Marína Janáková, Lucka Dulová, Saška Medvecká, Peťa Páchniková, Ľubica Zacharová, Lenka Palečková, Martina Hronská, Anna Zorkovská, Kamil Mihalov, Mirka Kobrtková, Tomáš Hudcovič, Zuzana Burianová, Barbora Jombíková

Nová synagóga Žilina,  3. a 4. marca o 17:30, vstupenky na predstavenie si môžete zakúpiť tu