Tancom naprieč generáciami

projekt pokračuje aj v novej sezóne 2019/2020