Note

Tréningy budú nepravidelne aj počas letných mesiacov júl – august 2019. V prípade záujmu je potrebné sa vopred prihlásiť.

Tanečné divadlo Alternatív-TDAčko

Tanečné divadlo Alternatív ( TDAčko) je súbor súčasného tanca pod vedením choreografky Zuzany Burianovej pre všetkých záujemcov od 15 rokov.

Pravidelné tréningy zamerané na technickú a kondičnú stránku v tanci sú venované členom súboru a takisto verejnosti bez vekového ohraničenia. Tréning obvykle trvá 90 minút a je vždy prispôsobený potrebám skupiny i jednotlivcom. Tréningy vedie tanečnica a choreografka Zuzana Burianová a vychádza z princípov súčasného tanca a techník moderného tanca a esenciálne z vlastných skúseností z niektorých bojových umení, športov či elementov fyzického divadla.

Tréningy súčasného tanca sú otvorené pre všetkých záujemcov.

Tréningy: streda 18 – 19.30h

Bližšie info: zburianova@gmail.com

Web stránky súboru: http://www.tda.sk

4,50 € / tréning

4 € členovia združenia TDA