Otvorené tréningy súčasného tanca

Pravidelné tréningy zamerané na technickú a kondičnú stránku v tanci sú venované členom súboru Tanečné divadlo Alternatív (TDA) a takisto verejnosti bez vekového ohraničenia. Tréning obvykle trvá 90 minút a je vždy prispôsobený potrebám skupiny i jednotlivcom. Tréningy vedie tanečnica a choreografka Zuzana Burianová a vychádza z princípov súčasného tanca a techník moderného tanca a esenciálne z vlastných skúseností z niektorých bojových umení, športov či elementov fyzického divadla.

Tréningy súčasného tanca sú otvorené pre všetkých záujemcov.

Tréningy: streda 18 – 19.30h

Bližšie info: zburianova@gmail.com

Web stránky súboru: http://www.tda.sk

5 € / tréning

4,50 € členovia združenia TDA

Lektorka:

Zuzana Burianová

Tento projekt z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.