Otvorené tréningy súčasného tanca

Tréning zameraný na technickú a kondičnú stránku v tanci je venovaný členom súboru Tanečné divadlo Alternatív (TDA), a tiež verejnosti bez vekového ohraničenia. Je vždy prispôsobený potrebám skupiny i jednotlivcom. Tréning vedie tanečnica a choreografka Zuzana Burianová a vychádza z princípov súčasného tanca a techník moderného tanca a esenciálne z vlastných skúseností z niektorých bojových umení.

Tréningy:

Streda 30.6.2021 18-21h

Bližšie info: zburianova@gmail.com

Zuzana Burianová https://www.burianova.sk/

Web stránky súboru: http://www.tda.sk

Rezervovať miesto na tréning si môžete: https://centrumlabyrint.sk/rezervacie/

10 € / tréning

9 € členovia združenia TDA

Lektorka:

Zuzana Burianová

Tento projekt z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.