„Angličtina v pohybe – tvorivé telo, obratný jazyk“

Centrum Labyrint pripravilo na obdobie leta alternatívny a výnimočný spôsob letného zážitkového vzdelávania kombinovaním pohybových a tanečných princípov s osvojovaním a zdokonaľovaním cudzieho jazyka – angličtiny.

Projekt „Angličtina v pohybe – tvorivé telo, obratný jazyk“ je letná škola pohybu a tanca a anglického jazyka zameraná na deti a mládež od 5 do 17 rokov, rozdelených do troch vekových skupín. Ponúka alternatívny a výnimočný spôsob letného zážitkového vzdelávania kombinovaním pohybových a tanečných princípov s osvojovaním a zdokonaľovaním cudzieho jazyka – angličtiny. Hlavným cieľom tohto projektu je ponúknuť na obdobie letných prázdnin takú aktivitu, ktorá je svojim obsahom pestrá a zaujímavá a ktorá umožňuje nášmu centru využiť jeho potenciál a kapacity. Obsahom tohto týždenného workshopu je tanec, pohybové hry, rytmické cvičenia, tvorivé a improvizačné pohybové zadania v kombinácii s anglickými piesňami a riekankami, jazykovými hrami, s princípmi verbálnej i neverbálnej komunikácie a porozumenia, dramatizácie a zážitku. Tieto prvky umožňujú odbúrať stres či nevôľu k učeniu, podporujú záujem o jazyk i tanec stimulovaním rôznych typov inteligencií – teda individuálnych spôsobov chápania vecí, ktoré sú základom učenia a uvedomenia si vlastného potenciálu.

Denný letný tábor:

(dopoludnie – angličtina v pohybe, popoludnie herňa / výlet / aktivity v exteriéri)

pre deti od 5 do 9 rokov, termín: 10. – 14.7.2017, 8:00 – 16:00h

cena: 70 eur pri prihlásení do 31.5.2017, 80 eur po 31.5.2017, súrodenci: 120 eur pred 31. 5.2017, 140 eur po 31. 5.2017

5 – dňový workshop:

pre deti od 10 do 13 rokov,  17.- 21.7. 2017, 10:00 – 13:00h

pre mládež od 14 do 17 rokov,  17.- 21.7. 2017, 17:00 – 20:00h

cena: 50 eur pred 31.5.2017, 60 eur po 31.5.2017

Prihlasovanie:

Formou kontaktného formulára nižšie. Prihlasuje sa na celý program, nie čiastkovo na jednotlivé dni. Každý účastník tak absolvuje 15 hodín „Angličtiny v pohybe“

Program pripravuje Bashka Jombíková – tanečníčka a medzinárodne certifikovaná lektorka AJ s 6 – ročnou praxou.

Bližšie informácie ohľadom programu a lektorov budeme priebežne dopĺňať. Detailný popis programov nájdete aj na facebooku:

Denný letný tábor pre deti od 5 do 9 rokov:

https://www.facebook.com/events/464606230548922/

5-dňový workshop pre 10 – 13 ročných:

https://www.facebook.com/events/1465376156817023/

5-dňový workshop pre 14 – 17 ročných:

https://www.facebook.com/events/184793905375946/

Kontaktná osoba:

Bashka Jombíková

bashka@tda.sk

0904 485 142

Prihláška na tábor / workshop: