Denný tábor: Angličtina v pohybe : Tvorivé telo, obratný jazyk

Denný tábor určený pre deti od 5 do 9 rokov. Každý deň bude rozdelený do dvoch blokov : Angličtina v pohybe a poobedné aktivity – tvorivé dielne, výlety, hry a zábavné aktivity.

Čo je Angličtina v pohybe ?

Náš program sa opiera o výskumy a poznatky z oblasti alternatívneho vzdelávania, ktoré dokazujú, že využívanie tanca pri osvojovaní si jazyka je pre deti vynikajúci spôsob učenia, pomáha odbúrať prípadnú nevôľu k učeniu, podporuje záujem o jazyk i tanec stimulovaním rôznych typov inteligencií – teda individuálnych spôsobov chápania vecí, ktoré sú základom učenia a uvedomenia si vlastného potenciálu. Je dokázané, že pohybové cvičenia sú veľmi efektívne pri výučbe jazyka, napríklad kombinácia reči a výrazu či gesta, alebo synchronizácia pohybu s intonáciou. Takáto forma práce s jazykom je v Žiline veľmi ojedinelá. V dnešnej dobe počítačov a internetu deťom často chýba pohyb, zážitok z učenia ako aj kreativita a chuť spoznávať. Náš program kladie na tieto aspekty veľký dôraz.

Čo je obsahom denného tábora?

Obsahom bloku Angličtina v pohybe bude tanec, pohybové hry, rytmické cvičenia, tvorivé a improvizačné pohybové zadania v kombinácii s anglickými piesňami a riekankami, jazykovými hrami, s princípmi verbálnej i neverbálnej komunikácie a porozumenia, dramatizácie a zážitku.
Pre náhľad do programu: Každý deň si zvolíme „topic of the day“ napr. telo, zvieratká, príroda, dovolenka a pod. s ktorým budeme pracovať. Každý deň sa začne spoločnou hrou, prvý deň zoznamovacou, každý ďalší deň opakovacou (čo sme sa včera naučili?) a pod. Pre podrobnejšie informácie o programe nás kedykoľvek môžete kontaktovať.
Poobedný blok bude zameraný na aktivity vonku – pohybová ale aj výtvarné, dramatické, vzdelávacie.
Pre náhľad do programu: stretneme sa so psíkmi a spoznáme kanisterapiu, budeme sa učiť drôtovať, žonglovať, pôjdeme na výlet a pod.

Program budú viesť odborní lektori, na každom bloku budú prítomní dvaja. Tím lektorov bude zložený z interných zamestnancov Centra Labyrint externých odborných spolupracovníkov a do asistencie budú zapojení dobrovoľníci, predovšetkým z radov členov OZ TDA a členov tanečného súboru TDA.
Hlavné lektorky pre Angličtina v pohybe: Bashka Jombíková a Alica Kosová
Profil lektoriek budeme aj s novinkami ohľadom programu priebežne publikovať

Kontaktná osoba: Bashka Jombíková

email: bashka@tda.sk

mobil: 0904 485 142


Infošky v číslach:
Dátum: 10. – 14.7. 2017
Čas: 8,00 do 16,00
8,00 – 9,00: príchod
9,00 – 12,00: Angličtina v pohybe
12,00 – 13,00: Obed
13,00 – 16,00: poobedné aktivity
Kde: Centrum pohybu a tanca Labyrint, Žilina
Cena:
70 Eur – pri platbe do 31.5. 2017
80 Eur – pri platbe po 31.5. 2017
Súrodenci: 120 Eur pri platbe do 31.5. 2017
140 Eur pri platbe po 31.5. 2017

Prihlasovanie formou prihlasovacieho formulára nižšie.
V prihlasovacom formulári uveďte meno a dátum narodenia Vašej ratolesti, Vaše meno a kontaktné údaje – telefonický kontakt a email.
Tešíme sa na Vás!

Prihláška na tábor: