Zdravý jogový pohyb s Martinou

je ranné cvičenie vychádzajúce z jogových asán s rešpektom k rozsahu a zdravotným obmedzeniam Vášho tela. Cvičíme v malej skupine a tak zabezpečím individuálny prístup a nastavenie cvičenia tak, ako to potrebujete. Lekcia je dopĺňaná relaxáciami a dychovými cvičeniami.

Lektorka: Martina Zurovac
necvičí sa

Cena: 6 eur

Prihlásiť sa na hodinu je potrebné najneskôr deň vopred do 19h na: https://centrumlabyrint.sk/rezervacie/