POHYBOVÉ HRY OTCOV S DEŤMI

HERNE PRE DETI

BABYFIT

FYZIO CVIČENIE

LINDY HOP

SOLO JAZZ

JOGA PRE MATKY S DEŤMI

JOGA

PILATES

OTVORENÉ HODINY SÚČASNÉHO TANCA