Angličtina v pohybe – Tvorivé telo, obratný jazyk – 5-dňový workshop

5- dňový doobedný workshop postavený ako týždňová letná intenzívna škola pohybu a tanca a anglického jazyka pre rastúce decká vo veku 8– 13 rokov, so zameraním na potenciál, záujmy a motiváciu tejto špecifickej vekovej skupiny.

Čo je Angličtina v pohybe ?

Náš program sa opiera o výskumy a poznatky z oblasti alternatívneho vzdelávania, ktoré dokazujú, že využívanie tanca pri osvojovaní si jazyka je pre deti vynikajúci spôsob učenia, pomáha odbúrať prípadnú nevôľu k učeniu, podporuje záujem o jazyk i tanec stimulovaním rôznych typov inteligencií – teda individuálnych spôsobov chápania vecí, ktoré sú základom učenia a uvedomenia si vlastného potenciálu. Je dokázané, že pohybové cvičenia sú veľmi efektívne pri výučbe jazyka, napríklad kombinácia reči a výrazu či gesta,  alebo synchronizácia pohybu s intonáciou. Takáto forma práce s jazykom je v Žiline veľmi ojedinelá. V dnešnej dobe počítačov a internetu deťom i mládeži často chýba pohyb, zážitok z učenia ako aj kreativita a chuť spoznávať. Náš program kladie na tieto aspekty veľký dôraz.

Čo je obsahom workshopu?

Obsahom bloku Angličtina v pohybe bude  tanec, pohybové hry, rytmické cvičenia, tvorivé a improvizačné pohybové zadania v kombinácii s anglickými modernými piesňami, jazykovými hrami, s princípmi verbálnej i neverbálnej komunikácie a porozumenia, dramatizácie a zážitku.

Pre náhľad do programu: Každý deň si zvolíme „topic of the day“ napr. telo, hudba, cestovanie, móda a pod. s ktorým budeme pracovať. Budeme pracovať s modernou hudbou, každý deň si dáme krátku choreografiu na zvolenú pieseň/hit/rap – použitie angličtiny v procese tvorby alebo učenia variácie,  spev a práca s prízvukom a intonáciou a pod.

Pre podrobnejšie informácie o programe nás kedykoľvek môžete kontaktovať.

Program budú viesť odborní lektori, na každom bloku budú prítomní dvaja. Tím lektorov bude zložený z interných zamestnancov Centra Labyrint externých odborných spolupracovníkov a do asistencie budú zapojení dobrovoľníci, predovšetkým z radov členov OZ TDA a členov tanečného súboru TDA.

Hlavná lektorka: Bashka Jombíková

Bashka je tanečníčka a zároveň dlhoročná medzinárodne certifikovaná lektorka angličtiny, má skúsenosti zo škôl, súkromných jazykoviek i z individuálnych hodín a to tak na Slovensku ako aj v zahraničí. Jej dve vášne tanec a cudzí jazyk sa rozhodla spojiť v koncepte, ktorý už dlhodobejšie študuje a pripravuje.

Bashka vedie v Labyrinte hodiny tvorivého tanca pre deti a spoluvedie tréningy súčasného tanca pre dospelých z tanečného súboru TDA.

Infošky v číslach:

Dátum:  17. – 21.7. 2017, každý deň od 9,00 – 14,00
9,00 – 12,00: Angličtina v pohybe
12,00 – 13,00: Obed
13,00 – 14,00: poobedné aktivity

Kde: Centrum pohybu a tanca Labyrint, Žilina

Cena:

60 Eur – pri platbe do 20.6. 2017

65 Eur – pri platbe po 20.6. 2017

Prihlasovanie formou kontaktného formulára dole.

Kontaktná osoba v prípade akýchkoľvek otázok:

Bashka Jombíková

bashka@tda.sk, 0904 485 142

Tešíme sa na Vás !

Prihláška na workshop: