Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

JOGA

Pondelok - Piatok - otvorené hodiny - pre začiatočníkov aj pokročilých

Partneri

© Copyright - Centrum Labyrint - Tanečné divadlo Alternatív, o.z.