Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

PILATES s Ivanou

Utorok o 15:50

ORIENTÁLNE TANCE s Elou

Utorok o 17:00/začiatočníčky

Pre tehotné - stretnutia s dulou

Štvrtok 15:20 - 16:50 / nový kurz od 02.02.2023

TANEČNÉ DIELNE pre deti

Pondelky, Stredy a Piatky - skupiny podľa veku detí

Ďakujeme za podporu