Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

JOGA s Anízom

Prezenčne aj online, Pondelok o 17.50h a Štvrtok o 17h

Vzťahy techniky a kreativity v tanci

Workshop 15.-16.10.2022

Ďakujeme za podporu