POROZ-UMENIE / tvorivý workshop pre školy
  • Projekt Tanečného divadla Alternatív zameraný na vzdelávanie mládeže druhého stupňa základných škôl a stredných škôl realizovaný v spolupráci so Stanicou Žilina -Záriečie.
  • Tvorivé, výchovné stretnutie pre účely rozvoja fantázie, spolupráce v triede, ktoré majú za cieľ pomáhať predísť šikane, kultúrnej apatii či strachu z tanečného umenia.
  • Workshop ponúka hravou formou “ manuál“ pre vznik tanca.
  • V 60- tich minútach budú mať žiaci aj pedagógovia možnosť zažiť postupne vznikajúce predstavenie a sami si vyskúšať pohybové-tanečné hry ako aj divadelnú techniku a spoločnou prácou predstavenie vytvoriť.

Réžia a vedenie: Mgr.art. Zuzana Burianová

Tanečná spolupráca: Miroslava Haklová a Mgr.Art.Renáta Gálová

Videoprojekcia: Tomáš a Karin Lazár

Svetelný dizajn: Ints Plavnieks

Autorom projektu je Mgr.art. Zuzana Burianová, tanečnica, choreografka, ktorá v oblasti vzdelávania pôsobí už vyše 20 rokov . Učí a tvorí aj v lokálnych komunitách ako je o.z. Tanečné divadlo Alternatív v Centra Labyrint, kde sa venuje medzigeneračným dialógom v oblasti súčasného tanca.

Miesto: Stanica Žilina-Záriečie

Termíny: /Kapacita na každé stretnutie je 1 trieda/

20.5. o 9:00

20.5. o 11:00

21.5. o 9:00

21.5. o 11:00

27.5. o 9:00

27.5. o 11:00

28.5. o 9:00

28.5. o 11:00

V prípade záujmu kontaktujte Zuzanu Burianovú e-mailom: zburianova@gmail.com alebo telefonicky: 0905 344 391

Cena: Projekt je pre školy zdarma

Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.