Prednáškový kurz pre rodičov o potrebách dieťaťa v 1.roku života
s MUDr. Miroslavou Moravčíkovou

Sobota 12.10.2019 – Nedeľa 13.10.2019

Sobota 12.10.2019

1. prednáška:
9.00- 10.30h – Adaptácia dieťaťa po narodení, manipulácia s dieťaťom- 1.- 3. mesiac
2. prednáška:
10.45- 12.00h – Manipulácia s dieťaťom a jej vplyv na správny psychomotorický vývoj dieťaťa 4.-12 mes

Nedeľa 13.10.2019

3. prednáška:
9.00- 10.15h – Zavádzanie príkrmov
4. prednáška:
10.30- 11.45h – Zdravotné minimum pre každého rodiča

Rezervujte si Vaše miesto: