Detské tanečné dielne 2020/2021

Od mája 2021 opäť pokračujú Tanečné dielne pre deti.

Cieľom našich hodín je spoznávať svoje telo a objavovať jeho možnosti v tanci a pohybe, rozvíjať pohybové zručnosti a prehĺbiť pozitívny vzťah k telu a tancu.

Učíme sa spoznávať priestor okolo seba a jeden druhého. Učíme sa správnemu držaniu tela, venujeme sa rytmickým cvičeniam, cvičeniam na rozvoj rovnováhy, flexibility, koordinácie a priestorovej orientácie. Našou snahou je stimulovať tvorivosť a radosť z pohybu a tým podporovať zdravý fyzický i duševný rozvoj dieťaťa. Nechodíme na súťaže a prehliadky, každý rok však spoločne pripravujeme záverečný koncert – spoločné predstavenie pre rodičov, priateľov a priaznivcov nášho združenia.

Tanečné dielne sú určené pre deti od 4 rokov. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku. Hodiny bývajú počas školského roka 1x  alebo 2x týždenne, platí sa na pol roka ( 5 mesiacov) vopred.

  • Pondelok 15.45 – 16.40h – skupina detí od 5r.
  • Pondelok 16.45 – 17.40h – skupina detí od 7r.
  • Utorok 16.00 – 16.55h – skupina detí od 4r.
  • Streda 15.30 – 16.25h – skupina detí od 4r.
  • Streda 16.55 – 17.55h a Piatok 15.30 – 16.25h – skupina detí od 9r.

Kontaktné osoby/lektorky hodín:

Anka Mamojková: anka@tda.sk / 0904 935 854

Bashka Jombíková: bashka@tda.sk / 0904 485 142

Galéria

Cena: 70 € /105€

5 mesiacov
1 x týždenne / 2 x týždenne

Lektorky:

Anna Mamojková

Bashka Jombíková

Tento projekt z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.