Detské tanečné dielne 2018/2019

Cieľom našich hodín je spoznávať svoje telo a objavovať jeho možnosti v tanci a pohybe, rozvíjať pohybové zručnosti a prehĺbiť pozitívny vzťah k telu a tancu.

Učíme sa spoznávať priestor okolo seba a jeden druhého. Učíme sa správnemu držaniu tela, venujeme sa rytmickým cvičeniam, cvičeniam na rozvoj rovnováhy, flexibility, koordinácie a priestorovej orientácie. Pomocou základných rytmických cvičení si osvojujeme základy tanečných prvkov a pripravujeme sa na ďalšie stupne tanečného vzdelania.

Pohybovo – tanečná príprava prebieha počas školského roka 1  x týždenne, platí sa na pol roka ( 5 mesiacov) vopred.

Vekové skupiny:

1. skupina: od 4 rokov – Streda 16:00-16:50

2. skupina: od 5 rokov – Pondelok 15:45-16:45

3. skupina: od 6 rokov – Pondelok 16:45-17:45

4. skupina: od 7 rokov – Streda 16:50-17:50

Kontaktné osoby/lektorky hodín:

Anka Mamojková: anka@tda.sk / 0904 935 854

Bashka Jombíková: bashka@tda.sk / 0904 485 142

Galéria

Cena: 60 €

5 mesiacov
1 x týždenne

Lektorky:

Anna Mamojková

Bashka Jombíková