Detské tanečné dielne 2019/2020

Cieľom našich hodín je spoznávať svoje telo a objavovať jeho možnosti v tanci a pohybe, rozvíjať pohybové zručnosti a prehĺbiť pozitívny vzťah k telu a tancu.

Učíme sa spoznávať priestor okolo seba a jeden druhého. Učíme sa správnemu držaniu tela, venujeme sa rytmickým cvičeniam, cvičeniam na rozvoj rovnováhy, flexibility, koordinácie a priestorovej orientácie. Našou snahou je stimulovať tvorivosť a radosť z pohybu a tým podporovať zdravý fyzický i duševný rozvoj dieťaťa. Nechodíme na súťaže a prehliadky, každý rok však spoločne pripravujeme záverečný koncert – spoločné predstavenie pre rodičov, priateľov a priaznivcov nášho združenia.

Hodiny bývajú počas školského roka 1  x týždenne, platí sa na pol roka ( 5 mesiacov) vopred. Deti sú ropzdelené do vekových skupín. Hodiny bývajú v pondelky o 15,45 a o 16,45v stredy o 16,00 a o 17,00.

Vekové skupiny:

  • deti od 4 rokov – streda 16.00-16.50h
  • deti od 5 rokov – pondelok 16.45-16.40h
  • deti od 6 rokov – pondelok 15.45-16.40h
  • deti od 8 rokov – streda 17.00-18.00h

Kontaktné osoby/lektorky hodín:

Anka Mamojková: anka@tda.sk / 0904 935 854

Bashka Jombíková: bashka@tda.sk / 0904 485 142

Galéria

Cena: 70 €

5 mesiacov
1 x týždenne

Lektorky:

Anna Mamojková

Bashka Jombíková

Tento projekt z verejných zdrojov  podporil Fond na podporu umenia.