Kurzy Babyfit pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov

Nové kurzy plánujeme začať od 24.januára 2022 v režime OP.
Prihlášky cez prihlasovací formulár už teraz.

Cvičenie Babyfit je  zamerané na správny psychomotorický vývoj dieťaťa pre rodičov s deťmi od 6 mesiacov do 3 rokov.

Cvičenie formou hry podporuje:

  • Správny psychomotorický vývoj dieťaťa
  • Vzťah medzi rodičom a dieťaťom
  • Kontakt medzi deťmi navzájom
  • Výmenu skúseností a poznatkov medzi rodičmi
  • Precvičovanie jemnej motoriky, aj motoriky veľkých pohybov
  • Rytmiku detí (riekanky, pesničky, hudba)

Na našich hodinách cvičíme s deťmi na podložkách, na fitloptách, tancujeme na reprodukovanú hudbu. Cvičenie zároveň ukazuje rodičom možnosti ako podporovať dieťa vo vývoji a ponúka podnety na spoločné hry.

Priebeh kurzu

Cvičenie prebieha formou 3-mesačného kurzu (10hodín).
Deti cvičia v skupinách rozdelených podľa veku (od 6 – 36 mesiacov). Počet detí na hodine je max.10.
Kurzy otvárame 3 x do roka, jesenný (september – november), zimný (január – marec) a jarný (apríl – jún) kurz.

Platba za kurz

Cena za kurz (10 hodín, 3 mesiace) je 55 €. Zaplatiť je nutné pred nástupom na kurz na účet: Tatrabanka, číslo účtu: 2628535413/1100, IBAN: SK1611000000002628535413, variabilný symbol: rok, mesiac a deň narodenia dieťaťa, špecifický symbol: mesiac a rok začiatku kurzu, alebo je platba možná aj v hotovosti na prvej hodine v Labyrinte na recepcii.

Galéria

Nové kurzy

Nové kurzy budeme otvárať v januári 2022.
Prihlášky cez prihlasovací formulár nižšie.

 

Cena za kurz 55 €

3 mesiace – 10 hodín

Lektorky:

Anna Mamojková

e-mail: anka@tda.sk
tel.: 0904 935 854

Ela Pinziková

Martina Zurovac

Prihláška na kurz

Ak nedostanete potvrdzujúci e-mail do cca 3 dní, prosím, kontakujte nás na tel 0904 935 854