Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

TANEČNÉ DIELNE pre deti

Pondelky, Stredy a Piatky - skupiny podľa veku detí

ROZVRH CVIČENÍ

Platný od 26.05.2023

OTVORENÉ HODINY SÚČASNÉHO TANCA

Streda 31.5. o 18:00 so Zuzanou Burianovou

MÄKKÉ HRANY

12. a 13. júna 2023 o 17:00 v Novej synagóge

PILATES s Ivanou

Utorok a Štvrtok o 15:50

ORIENTÁLNE TANCE s Elou

Začiatočníčky - Utorok o 17:00, pokročilé - Štvrtok o 18:40

JOGA s Martinou

Utorok o 18:10 a Piatok o 17:30

STRETNUTIA S DULOU

Nový kurz prebieha od stredy 26.04.2023

FITDANCE s Anitou

Pondelok a Streda o 19:40

JOGA s Anízom

Pondelok o 17:50 a Štvrtok o 17:00

Ďakujeme za podporu