Našu myseľ, telo a ducha spája práve pohyb.
Cítime, myslíme, a to utvára pohyb nášho tela a vplýva naň.
Pochopenie pohybu a jeho funkcií sa tak môže stať prostriedkom na pochopenie ľudí.

Rudolf Laban

Aktuálne info

ROZVRH CVIČENÍ

Aktuálny rozvrh a podmienky cvičení online aj prezenčne.

JOGA

Online aj prezenčne

PILATES

Online

JOGA s Martinou

Online aj prezenčne

Potreby dieťaťa v 1.roku života - prednášky

Termín prednášok 26.-27.06.2021

TANEČNÁ JOGA

Online aj prezenčne

FITDANCE

Prezenčne

Ďakujeme za podporu